COMPOSICIÓN DE TEXTO: A OPOSICIÓN AO FRANQUISMO

Recorda que na proba ou práctica da composición dun texto de tipo histórico hai que ter en conta, como criterios xerais, os seguintes: -Por unha banda, a suxeción ás pautas básicas que rexen a expresión escrita (esencialmente aprecisión léxica, a corrección da sintaxe, a claridade na expresión e a coherencia na exposición das ideas). -Por outra parte, teranse en conta a capacidade de análise,... Leer más →

COMPOSICIÓN DE TEXTO: “ A PROCLAMACIÓN DA I REPÚBLICA, O PROXECTO DE CONSTITUCIÓN FEDERAL E O MOVEMENTO CANTONAL”

Recorda que na proba ou práctica da composición dun texto de tipo histórico hai que ter en conta, como criterios xerais, os seguintes: -Por unha banda, a suxeción ás pautas básicas que rexen a expresión escrita (esencialmente aprecisión léxica, a corrección da sintaxe, a claridade na expresión e a coherencia na exposición das ideas). -Por outra parte, teranse en conta a capacidade de análise,... Leer más →

COMPOSICIÓN DE TEXTO: “AS CORTES DE CÁDIZ E A CONSTITUCIÓN DE 1812”

Recorda que na proba ou práctica da composición dun texto de tipo histórico hai que ter en conta, como criterios xerais, os seguintes: -Por unha banda, a suxeción ás pautas básicas que rexen a expresión escrita (esencialmente aprecisión léxica, a corrección da sintaxe, a claridade na expresión e a coherencia na exposición das ideas). -Por outra parte, teranse en conta a capacidade de análise,... Leer más →

COMPOSICIÓN DE TEXTO: A POLÍTICA ECONÓMICA DEL FRANQUISMO

Recorda que na proba ou práctica da composición dun texto de tipo histórico hai que ter en conta, como criterios xerais, os seguintes: -Por unha banda, a suxeción ás pautas básicas que rexen a expresión escrita (esencialmente a precisión léxica, a corrección da sintaxe, a claridade na expresión e a coherencia na exposición das ideas). -Por outra parte, teranse en conta a capacidade... Leer más →

COMPOSICIÓN: “A RESTAURACIÓN: O RETORNO DA MONARQUÍA, TRAZOS BÁSICOS DO SISTEMA CANOVISTA E A CONSTITUCIÓN DE 1876”

Recorda que na proba ou práctica da composición dun texto de tipo histórico hai que ter en conta, como criterios xerais, os seguintes: -Por unha banda, a suxeción ás pautas básicas que rexen a expresión escrita (esencialmente aprecisión léxica, a corrección da sintaxe, a claridade na expresión e a coherencia na exposición das ideas). -Por outra parte, teranse en conta a capacidade de análise,... Leer más →

COMPOSICIÓN DE TEXTO: “A RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII E DO ABSOLUTISMO”

Recorda que na proba ou práctica da composición dun texto de tipo histórico hai que ter en conta, como criterios xerais, os seguintes: -Por unha banda, a suxeción ás pautas básicas que rexen a expresión escrita (esencialmente aprecisión léxica, a corrección da sintaxe, a claridade na expresión e a coherencia na exposición das ideas). -Por outra parte, teranse en conta a capacidade de análise,... Leer más →

PREPARANDO A ABAU 2019-2020

Posibles prantexamentos para o exame, dependendo da puntuación desexada: Configurarase UNHA ÚNICA OPCIÓN DO EXAME (non haberá OPCIÖN A e B) -EXAME CON 4 PREGUNTAS: UNHA PREGUNTA TEÓRICA: VOCABULARIO+CUESTIÓNS UNHA COMPOSICIÓN DE TEXTO UNHA COMPOSICIÓN DE TEXTO UNHA COMPOSICIÓN DE TEXTO   HAI QUE ESCOLLER 2 DAS CATRO PREGUNTAS: POSIBILIDADE 1: VOCABULARIO/CUESTIÓNS+COMPOSICIÓN (ata 2+3+5 puntos=10... Leer más →

ACTIVIDADE VOLUNTARIA: “HUMOR AUDIOVISUAL…SOBRE EL PANORAMA ACTUAL”

Disfruta dos seguintes vídeos lúdicos sobre a vida política española nas últimas décadas. -Comenta os aspectos máis divertidos e fai unha análise persoal de cada un deles. -Ponlles unha puntuación, razoada, de 0 a 10 a cada un deles. -Podes engadir outros vídeos distintos aos propostos.   En todo caso, debes seguir estas pautas obrigatorias: –Deberás explicar, en primeiro lugar, por que escolliches esta tarefa voluntaria e cal... Leer más →

ACTIVIDADE VOLUNTARIA: “PODEMOS…RIRNOS?”

A democracia é a mellor proba de que o humor é un arma de destrucción masiva. Aquí tes unha selección de “chistacos e memes” sobre aspectos relacionados co partido de Pablo Iglesias. -De acordo coas indicacións, tenta de explicar o sentido de cada imaxe. -Fai un comentario persoal delas. –Puntúaos de forma razonada. -Se é posible, engade outros memes e chistacos sobre... Leer más →

ACTIVIDADE VOLUNTARIA: “HUMOL AMALILLO (CHISTACOS SOBRE OS NACIONALISTAS CATALÁNS)”

A democracia é a mellor proba de que o humor é un arma de destrucción masiva. Aquí tes unha selección de “chistacos e memes” sobre os nacionalistas cataláns. -De acordo coas indicacións, tenta de explicar o sentido de cada imaxe. -Fai un comentario persoal delas. –Puntúaos de forma razonada. -Se é posible, engade outros memes e chistacos sobre o tema.   En... Leer más →

Blog de WordPress.com.

Subir ↑